interweld

kvalita a know-how vo zváraní

Služby

Interweld s.r.o.

Spoločnosť Interweld realizuje aj služby v oblasti povrchových úprav a ich aplikácie v údržbe a opravách.

Nasledovné obrázky zobrazujú len niektoré z našich služieb, ktoré realizujeme v našej pobočke v Maďarsku.

 


HVOF nástrek (povrchová úprava) ťažného valca plechov volfrámkarbidovým práškom (oceliarsky priemysel).

 

 


Striekanie plameňom tlakových čeľustí chrómoxydovými tyčkami (MOGUL CR 90D).

Povrchové úpravy sa používajú vo všetkých priemyselných odvetviach ( na opravu a výrobu nových dielov).
Ako napr. na zlepšenie odolnosti voči oteru, korózii, alebo chemických vlastností, na možnosť použitia výhodnejších základných materiálov, alebo na dosiahnutie určitých vlastností ( vodivosť, izolácia, utesnenie atď.)

 

 

 
Difúzne zváranie práškom trhlín sediel na bloku motora (horák MOGUL Euro Jet 7 so samoroztekavou zliatinou MOGUL N 15-1).

 


Striekanie elektrickým oblúkom ložiskového čapu skrutkového kompresora za použitia drôtu MOGUL R 502-S.
 

 


Striekanie elektrickým oblúkom ložiskového čapu okolesníka za použitia drôtu MOGUL R 502-S, ako aj naváranie nákolkov kolies plneným
drôtom INTERWELD F 653.

 

 
Difúzne naváranie práškom segmentu závitovky ( poľnohospodárstvo) za použitia samoroztekavej zliatiny MOGUL N 60-1 (cca. 62 HRC). Tvrdšie vrstvy dosiahneme pomocou MOGUL W zliatin (s volfrámkarbidami).

 

 

 
Hriadeľ miešacieho stroja -povrchovo upravený-
HVOF metódou za použitia volfrámkarbidového prášku (gumárenský priemysel).

 

 

 Pretavovanie nastriekanej samoroztekavej zliatiny na rotore závitového jednovretenového čerpadla. Údržba.